TV

금주의 편성표익산북부시장&익산장-2019.09.20

운영자 | 2019.09.03 17:37 | 조회 850

익산북부시장&익산장 편


▶ 녹화일정 : 2019년 9월 20일 (금) 오후 2시 (예심 오전 11시)

▶ 녹화장소 : 익산북부시장 주차장 특설무대
▶ 출연가수 : 현숙, 문희옥, 류기진, 박주희, 후니용이, 설하수, 정문, 철희, 최북희

▶ 예심접수 : 063-855-6891

twitter facebook me2day 요즘
192개(1/10페이지)
시장가요제 녹화안내
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 코로나19 예방 및 확산 방지를 위한 <와글와글 시장가요제> 관람 안내 운영자 808 2020.06.08
191 부안상설시장-2019.12.06 운영자 825 2019.11.20
190 정읍신태인시장-2019.11.08 운영자 813 2019.10.21
189 군산수산물종합센터-2019.11.07 운영자 865 2019.10.21
188 전주남부시장-2019.11.01 운영자 854 2019.10.21
187 완주삼례시장-2019.10.28 운영자 948 2019.10.09
186 전주신중앙시장-2019.10.23 운영자 829 2019.10.09
185 군산명산시장-2019.10.22 운영자 738 2019.10.09
184 익산구시장-2019.10.15 운영자 840 2019.10.09
183 모바일 무주안성시장-2019.10.10 운영자 682 2019.09.28
182 남원용남시장-2019.10.04 운영자 806 2019.09.20
181 순창시장-2019.10.01 운영자 795 2019.09.20
180 군산주공시장-2019.09.30 운영자 814 2019.09.20
179 전주서부시장-2019.09.27 운영자 747 2019.09.20
178 임실시장-2019.09.26 운영자 679 2019.09.20
177 모바일 익산황등시장-2019.09.17 운영자 777 2019.09.15
176 완주고산미소시장-2019.09.24 운영자 1205 2019.09.03
>> 익산북부시장&익산장-2019.09.20 운영자 851 2019.09.03
174 전주풍남문상점가-2019.09.05 운영자 781 2019.08.28
173 장계시장-2019.08.13 운영자 850 2019.08.06
172 와글와글 장터노래방-남원공설시장 2019.08.19 운영자 877 2019.08.05