TV

금주의 편성표192개(1/10페이지)
시장가요제 녹화안내
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 코로나19 예방 및 확산 방지를 위한 <와글와글 시장가요제> 관람 안내 운영자 647 2020.06.08
191 부안상설시장-2019.12.06 운영자 773 2019.11.20
190 정읍신태인시장-2019.11.08 운영자 777 2019.10.21
189 군산수산물종합센터-2019.11.07 운영자 807 2019.10.21
188 전주남부시장-2019.11.01 운영자 810 2019.10.21
187 완주삼례시장-2019.10.28 운영자 899 2019.10.09
186 전주신중앙시장-2019.10.23 운영자 785 2019.10.09
185 군산명산시장-2019.10.22 운영자 692 2019.10.09
184 익산구시장-2019.10.15 운영자 803 2019.10.09
183 모바일 무주안성시장-2019.10.10 운영자 633 2019.09.28
182 남원용남시장-2019.10.04 운영자 758 2019.09.20
181 순창시장-2019.10.01 운영자 744 2019.09.20
180 군산주공시장-2019.09.30 운영자 755 2019.09.20
179 전주서부시장-2019.09.27 운영자 704 2019.09.20
178 임실시장-2019.09.26 운영자 634 2019.09.20
177 모바일 익산황등시장-2019.09.17 운영자 720 2019.09.15
176 완주고산미소시장-2019.09.24 운영자 1152 2019.09.03
175 익산북부시장&익산장-2019.09.20 운영자 799 2019.09.03
174 전주풍남문상점가-2019.09.05 운영자 741 2019.08.28
173 장계시장-2019.08.13 운영자 804 2019.08.06
172 와글와글 장터노래방-남원공설시장 2019.08.19 운영자 822 2019.08.05